Czy wróżka może pomóc?

 
Wróżka odczytując karty może zwrócić uwagę na pojawiające się w życiu danej osoby nieoczekiwane szanse, potwierdzić słuszność obranej drogi lub wskazać rysujące się na horyzoncie zagrożenia.
Co z tym zrobi osoba, która przyszła po wróżbę, zależy od niej samej.
Wróżka nie może pomóc, bo nie ma możliwości zmieniania ludzkiego losu.
Jednak człowiek uprzedzony o tym, co go może spotkać, zyskuje szansę, by się do nowych możliwości czy zagrożeń przygotować.